http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Statut
Sołectwa
Redakcja
Szkoły
Nabór na stanowiska urzędnicze
Władze Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Moja sprawa w urzędzie
Obwieszczenia
Prawo lokalne
Budżet gminy
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2006
Kadencja 2006- 2010
Kadencja2010-2014
U C H W A Ł A Nr I/ 1/2010
U C H W A Ł A Nr I/2/2010
U C H W A Ł A Nr I/3 /2010
U C H W A Ł A Nr II/4/2010
UCHWAŁA NR II/5/2010
Uchwała Nr III/6/2010
UCHWAŁA NR III/7/2010
UCHWAŁA NR III/8/2010
U C H W A Ł A Nr III/9/2010
U C H W A Ł A Nr IV/12/2011
U C H W A Ł A Nr IV/ 13/2011
UCHWAŁA NR IV/14/2011
U C H W A Ł A Nr IV/16/2011
U C H W A Ł A Nr IV/18/2011
U C H W A Ł A Nr IV/15 /2011
U C H W A Ł A Nr IV/17/2011
Uchwała Nr IV/11/2011
Uwała Nr IV/10/2011
U C H W A Ł A Nr V/19/2011
UCHWAŁA NR V/24/2011
UCHWAŁA Nr V/25/2011
UCHWAŁA Nr V/26/2011
UCHWAŁA NR V/27/2011
UCHWAŁA NR V/28/2011
UCHWAŁA Nr V/29/2011
U C H W A Ł A Nr V/20/2011
Uchwała Nr V/21/2011
UCHWAŁA NR V/22/2011
UCHWAŁŁ Nr V/23/2011
UCHWAŁA NR VI/30/2011
UCHWAŁA NR Nr VI/31/2011
UCHWAŁA NR Nr VI/32/2011
UCHWAŁA NR VI/33/2011
UCHWAŁA NR VI/34/2011
UCHWAŁA NR VI/35/2011
UCHWAŁA NR VI/36/2011
UCHWAŁA NR VI/37/2011
UCHWAŁA NR VI/38/2011
UCHWAŁA NR VI/39/2011
UCHWAŁA NR VI/40/2011
UCHWAŁA NR VI/41/2011
UCHWAŁA NR VI/42/2011
UCHWAŁA NR VI/43/2011
UCHWAŁA NR VI/ 44/2011
UCHWAŁA NR VI/45/2011
UCHWAŁA NR VI/46/2011
UCHWAŁA Nr VII/48/2011
UCHWAŁA Nr VII/47/2011
UCHWAŁA NR VII/49/2011
UCHWAŁA NR VII/50/2011
UCHWAŁA NR VII/51/2011
UCHWAŁA Nr VII/52/2011
U C H W A Ł A Nr VII/53/2011
U C H W A Ł A Nr VII/54/2011
U C H W A Ł A Nr VII/55/2011
UCHWAŁA Nr VII/56/2011
Uchwała Nr VIII/57/2011
Uchwała Nr VIII/58/2011
Uchwała Nr VIII/59/2011
U C H W A Ł A Nr VIII/60/2011
U C H W A Ł A Nr VIII/61/2011
Uchwała Nr VIII/62/2011
UCHWAŁA Nr VIII/63/2011
UCHWAŁA Nr VIII/64/2011
U C H W A Ł A Nr VIII/65/2011
Uchwała Nr IX/66/2011
Uchwała Nr IX/67/2011
Uchwała Nr IX/68/2011
Uchwała Nr IX/69/2011
Uchwała Nr IX/70/2011
Uchwała Nr IX/71/2011
Uchwała Nr IX/72/2011
Uchwała Nr IX/73/2011
Uchwała Nr X/74/2011
Uchwała Nr X/75/2011
Uchwała Nr X/76/2011
Uchwała Nr X772011
Uchwała NR X/78/2011
UCHWAŁA NR X792011
Uchwałą NR X802011
UCHWAŁA Nr X/81/2011
UCHWAŁA NR X/82/2011
U C H W A Ł A Nr X/83/2011
U C H W A Ł A Nr X/84/2011
U C H W A Ł A Nr X852011
Uchwała Nr XI/86/2011
Uchwała Nr XI/87/2011
UCHWAŁA NR XI/88/2011
Uchwała Nr XI/89/2011
UCHWAŁA Nr XI/90/2011
UCHWAŁA Nr XI/91/2011
U c h w a ł a Nr XI/92/2011
U C H W A Ł A Nr XI/93/2011
U C H W A Ł A Nr XI/94/2011
UCHWAŁA NR XI/95/2011
UCHWAŁA NR XI/96/2011
UCHWAŁA NR XI/97/2011
UCHWAŁA Nr XII/98/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020
Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 .
Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kamionka Wielka do realizacji projektu systemowego Nr WND-POKL.09.01.02-12-
UCHWAŁA Nr XII/101/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
U C H W A Ł A Nr XII/102/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
U C H W A Ł A Nr XII/103/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia „Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Kamionka Wielka
Uchwała Nr XII/104/2011 RADY GMINY Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnych Gminy Kamionka Wielka.
Uchwała Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 Nr XIII/105/2012 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 24 stycznia 2012 roku
Uchwała Nr XIII1062012
Uchwała Nr XIII107 2012
Uchwała Nr XIII108 2012
Uchwała Nr XIII109 2012
Uchwała Nr XIII110 2012
Uchwała Nr XIII111 2012
Uchwała Nr XIII112 2012
Uchwała Nr XIV113 2012
Uchwała Nr XIV114 2012
Uchwała Nr XIV115 2012
Uchwała Nr XIV116 2012
Uchwała Nr XIV117 2012
Uchwała Nr XIV118 2012
Uchwała Nr XIV119 2012
Uchwała Nr XIV120 2012
Uchwała Nr XIV121 2012
U C H W A Ł A Nr XV/122/2012
U C H W A Ł A Nr XV/123/2012
U C H W A Ł A Nr XV/124/2012
U C H W A Ł A Nr XV/125/2012
U C H W A Ł A Nr XV/126/2012
U C H W A Ł A Nr XV/127/2012
U C H W A Ł A Nr XV/128/2012
Uchwała Nr XVI 129 2012
Uchwała Nr XVI 130 2012
Uchwała Nr XVI 131 2012
Uchwała Nr XVI 132 2012
Uchwała Nr XVI 133 2012
Uchwała Nr XVI 134 2012
Uchwała Nr XVI 135 2012
Uchwała Nr XVI 136 2012
Uchwała Nr XVI 137 2012
Uchwała Nr XVIII/138/2012
Uchwała Nr XVIII/139/2012
U C H W A Ł A Nr XVIII/140/2012
Uchwała Nr XIX/141/2012
Uchwała Nr XIX/142/2012
UCHWAŁA NR XIX/143/2012
Uchwała Nr XIX/144/2012
Uchwałą Nr XIX/145/2012
UCHWAŁA Nr XIX/146/2012
UCHWAŁA Nr XIX/147/2012
UCHWAŁA Nr XIX/148/2012
UCHWAŁA Nr XIX/149/2012
UCHWAŁA Nr XIX/150/2012
UCHWAŁA Nr XX/151/2012
UCHWAŁA Nr XX/152/2012
UCHWAŁA Nr XX/153/2012
UCHWAŁA Nr XX/154/2012
UCHWAŁA Nr XX/155/2012
UCHWAŁA Nr XX/156/2012
UCHWAŁA Nr XX/157/2012
Uchwała Nr XXI/158/2012
UCHWAŁA Nr XXI/159/2012
UCHWAŁA Nr XXI/160/2012
UCHWAŁA NR XXII/161/2012
UCHWAŁA NR XXII/162/2012
UCHWAŁA NR XXII/163/2012
UCHWAŁA NR XXII 164 2012
UCHWAŁA NR XXII/165/2012
UCHWAŁA NR XXII/166/2012
Uchwała Nr XXIII/167/2012
UCHWAŁA NR XXIII1682012
UCHWAŁA NR XXIII1692012
UCHWAŁA NR XXIII1702012
UCHWAŁA NR XXIII1712012
UCHWAŁA NR XXIII1722012
UCHWAŁA NR XXIII1732012
UCHWAŁA NR XXIII1742012
UCHWAŁA NR XXIII1752012
UCHWAŁA NR XXIII1762012
UCHWAŁA NR XXIII1772012
UCHWAŁA NR XXIII1782012
UCHWAŁA NR XXIII1792012
UCHWAŁA NR XXIII1802012
UCHWAŁA NR XXIII1812012
UCHWAŁA NR XXIV/182/2012
UCHWAŁA NR XXIV/183/2012
UCHWAŁA NR XXIV/184/2012
UCHWAŁA NR XXIV/185/2012
UCHWAŁA NR XXIV/186/2012
UCHWAŁA NR XXIV/187/2012
UCHWAŁA NR XXIV/188/2012
UCHWAŁA NR XXIV/189/2012
UCHWAŁA NR XXIV/190/2012
UCHWAŁA NR XXIV/191/2012
UCHWAŁA NR XXIV/192/2012
UCHWAŁA NR XXIV/193/2012
UCHWAŁA NR XXIV/194/2012
UCHWAŁA NR XXIV/195/2012
UCHWAŁA NR XXIV/196/2012
UCHWAŁA NR XXIV/197/2012
UCHWAŁA NR XXIV/198/2013
UCHWAŁA NR XXIV/199/2013
UCHWAŁA NR XXIV/200/2013
UCHWAŁA NR XXIV/201/2013
UCHWAŁA NR XXIV/202/2013
UCHWAŁA NR XXIV/203/2013
UCHWAŁA NR XXIV/204/2013
UCHWAŁA NR XXIV/205/2013
UCHWAŁA NR XXIV/206/2013
UCHWAŁA NR XXIV/207/2013
UCHWAŁA NR XXIV/208/2013
UCHWAŁA NR XXIV/209/2013
U C H W A Ł A Nr XXVI/210/2013
UCHWAŁA NR XXVI/211/2013
UCHWAŁA NR XXVI/212/2013
UCHWAŁA NR XXVI/213/2013
UCHWAŁA NR XXVI/214/2013
UCHWAŁA NR XXVI/215/2013
UCHWAŁA NR XXVI/216/2013
UCHWAŁA NR XXVI/217/2013
UCHWAŁA NR XXVI/218/2013
UCHWAŁA NR XXVI/219/2013
UCHWAŁA NR XXVI/220/2013
UCHWAŁA NR XXVI/221/2013
UCHWAŁA NR XXVI/222/2013
UCHWAŁA NR XXVI/223/2013
UCHWAŁA NR XXVI/224/2013
UCHWAŁA NR XXVI/225/2013
UCHWAŁA NR XXVI/226/2013
UCHWAŁA NR XXVI/227/2013
UCHWAŁA NR XXVI/228/2013
UCHWAŁA NR XXVII/229/2013
UCHWAŁA NR XXVII/230/2013
UCHWAŁA NR XXVII/231/2013
UCHWAŁA NR XXVII/232/2013
UCHWAŁA NR XXVII/233/2013
UCHWAŁA NR XXVII/234/2013
UCHWAŁA NR XXVII/235/2013
UCHWAŁA NR XXVII/236/2013
UCHWAŁA NR XXVII/237/2013
UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013
UCHWAŁA Nr XXVIII/239/2013
UCHWAŁA Nr XXVIII/240/2013
UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2013
U C H W A Ł A XXVIII/242/2013
UCHWAŁA NR XXVIII/243/2013
UCHWAŁA NR XXVIII/244/2013
UCHWAŁA XXVIII/245/2013
Uchwała Nr XXVIII/246/2013
Uchwała Nr XXVIII/247/2013
Uchwała Nr XXVIII/248/2013
Uchwała Nr XXVIII/249/2013
UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013
Uchwała Nr XXVIII/251/2013
Uchwała Nr XXIX/252/2013
Uchwała Nr XXIX/253/2013
Uchwała Nr XXIX/254/2013
Uchwała Nr XXIX/255/2013
Uchwała Nr XXIX/256/2013
Uchwała Nr XXIX/257/2013
Uchwała Nr XXIX/258/2013
Uchwała Nr XXIX/259/2013
Uchwała Nr XXIX/260/2013
Uchwała Nr XXIX/261/2013
Uchwała Nr XXIX/262/2013
Uchwała Nr XXIX/263/2013
Uchwała Nr XXIX/264/2013
Uchwała Nr XXIX/265/2013
Uchwała Nr XXX/266/2013
Uchwała Nr XXX/267/2013
Uchwała Nr XXX/268/2013
Uchwała Nr XXX/269/2013
Uchwała Nr XXX/270/2013
Uchwała Nr XXX/271/2013
Uchwała Nr XXX/272/2013
Uchwała Nr XXXI/273/2013
Uchwała Nr XXXI/274/2013
Uchwała Nr XXXI/275/2013
Uchwała Nr XXXI/276/2013
Uchwała Nr XXXI/277/2013
Uchwała Nr XXXI/278/2013
Uchwała Nr XXXI/279/2013
Uchwała Nr XXXI/280/2013
Uchwała Nr XXXI/281/2013
Porządek Sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Przetargi
Gospodarka
Oferty inwestycyjne
Inne
Instrukcja obsługi
Szukaj
Dziennik podawczy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego


 
Kadencja2010-2014 
Uchwały Rady Gminy
 

U C H W A Ł A Nr I/ 1/2010 - U C H W A Ł A Nr I/ 1/2010 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka Wielka .

U C H W A Ł A Nr I/2/2010 - U C H W A Ł A Nr I/2/2010 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamionka Wielka.

U C H W A Ł A Nr I/3 /2010 - U C H W A Ł A Nr I/3 /2010 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Kamionka Wielka.

U C H W A Ł A Nr II/4/2010 - U C H W A Ł A Nr II/4/2010 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamionka Wielka

UCHWAŁA NR II/5/2010 - UCHWAŁA NR II/5/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora fin

Uchwała Nr III/6/2010 - Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 29.12. 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2010 oraz w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2010 .

UCHWAŁA NR III/7/2010 - UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

UCHWAŁA NR III/8/2010 - UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

U C H W A Ł A Nr III/9/2010 - U C H W A Ł A Nr III/9/2010 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia „Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Kamionka Wielka na rok 2011”.

Uwała Nr IV/10/2011 - Uchwała Nr IV/10/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020

Uchwała Nr IV/11/2011 - Uchwała Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na rok 2011 Nr IV/11/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 27 stycznia 2011 roku

U C H W A Ł A Nr IV/12/2011 - U C H W A Ł A Nr IV/12/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Kamionka Wielka.

U C H W A Ł A Nr IV/ 13/2011 - U C H W A Ł A Nr IV/ 13/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kamionka Wielka na rok 2011.

UCHWAŁA NR IV/14/2011 - UCHWAŁA NR IV/14/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały.

U C H W A Ł A Nr IV/15 /2011 - U C H W A Ł A Nr IV/15 /2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jamnica na lata 2011 - 2018.

U C H W A Ł A Nr IV/16/2011 - U C H W A Ł A Nr IV/16/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kamionka Wielka na lata 2009 - 2015.

U C H W A Ł A Nr IV/17/2011 - U C H W A Ł A Nr IV/17/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Królowa Górna na lata 2009 - 2015.

U C H W A Ł A Nr IV/18/2011 - U C H W A Ł A Nr IV/18/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Mystków na lata 2009 - 2015.

U C H W A Ł A Nr V/19/2011 - U C H W A Ł A Nr V/19/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2010.

U C H W A Ł A Nr V/20/2011 - Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011- 2020

Uchwała Nr V/21/2011 - Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 .

UCHWAŁA NR V/22/2011 - UCHWAŁA NR V/22/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowosądeckiego.

UCHWAŁŁ Nr V/23/2011 - Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR V/24/2011 - UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

UCHWAŁA Nr V/25/2011 - UCHWAŁA Nr V/25/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

UCHWAŁA Nr V/26/2011 - UCHWAŁA Nr V/26/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA NR V/27/2011 - UCHWAŁA NR V/27/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do projektu pn: „Nowosądecka Akademia Samorządowa” w charakterze partnera.

UCHWAŁA NR V/28/2011 - UCHWAŁA NR V/28/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie powierzenia miastu Nowy Sącz zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, osób z zaburzeniami psychicznymi, opieką i usłu

UCHWAŁA Nr V/29/2011 - Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia dla terenu Gminy Kamionka Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), p

UCHWAŁA NR VI/30/2011 - Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 2010.

UCHWAŁA NR Nr VI/31/2011 - Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamionka Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za rok 2010

UCHWAŁA NR Nr VI/32/2011 - UCHWAŁA Nr VI/32/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w KAMIONCE WIELKIEJ za rok 2010.

UCHWAŁA NR VI/33/2011 - UCHWAŁA Nr VI/33/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w KAMIONCE WIELKIEJ za rok 2010.

UCHWAŁA NR VI/34/2011 - Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020

UCHWAŁA NR VI/35/2011 - Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 oraz uchwały budżetowej na rok 2011

UCHWAŁA NR VI/36/2011 - UCHWAŁA NR VI/36/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 30 maja 2011r w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycję pn. „Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu istniejącego budynku z przeznaczen

UCHWAŁA NR VI/37/2011 - UCHWAŁA NR VI/37/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 30 maja 2011r w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycję pn. „Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Mystkowie”

UCHWAŁA NR VI/38/2011 - UCHWAŁA NR VI/38/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 30 maja 2011r w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

UCHWAŁA NR VI/39/2011 - UCHWAŁA NR VI/39/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamionka Wielka za I półrocze roku budżetowego

UCHWAŁA NR VI/40/2011 - Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/299/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 21 lipca 2010 roku.

UCHWAŁA NR VI/41/2011 - UCHWAŁA Nr VI/41/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA NR VI/42/2011 - UCHWAŁA Nr VI/42/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi Mystków

UCHWAŁA NR VI/43/2011 - UCHWAŁA NR VI/43/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy

UCHWAŁA NR VI/ 44/2011 - UCHWAŁA Nr VI/ 44/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zasad korzystania z planowanej do realizacji sali sportowej z przewiązką w miejscowości Jamnica

UCHWAŁA NR VI/45/2011 - UCHWAŁA Nr VI/45/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zasad korzystania z planowanej do realizacji sali gimnastycznej w Mystkowie.

UCHWAŁA NR VI/46/2011 - Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

UCHWAŁA Nr VII/47/2011 - Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020

UCHWAŁA Nr VII/48/2011 - UCHWAŁA Nr VII/48/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA NR VII/49/2011 - UCHWAŁA NR VII/49/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 22 czerwca 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycję pn. „Przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu istniejąceg

UCHWAŁA NR VII/50/2011 - UCHWAŁA NR VII/50/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 22 czerwca 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycję pn. „Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Mystk

UCHWAŁA NR VII/51/2011 - UCHWAŁA NR VII/51/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 22 czerwca 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

UCHWAŁA Nr VII/52/2011 - UCHWAŁA Nr VII/52/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 22 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

U C H W A Ł A Nr VII/53/2011 - U C H W A Ł A Nr VII/53/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka”.

U C H W A Ł A Nr VII/54/2011 - Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia .22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

U C H W A Ł A Nr VII/55/2011 - Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kamionka Wielka.

UCHWAŁA Nr VII/56/2011 - UCHWAŁA Nr VII/56/2011 RADY GMINY w KAMIONCE WIELKIEJ z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.

Uchwała Nr VIII/57/2011 - Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 oraz uchwały budżetowej na rok 2011 .

Uchwała Nr VIII/58/2011 - Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020

Uchwała Nr VIII/59/2011 - Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Kamionka Wielka do realizacji projektu nr: POKL.09.05.00-12-158/11 realizowanego przez Szkołę Podstawową w Boguszy pn. „Edukacja bez schem

U C H W A Ł A Nr VIII/60/2011 - U C H W A Ł A Nr VIII/60/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Mystków na lata 2009 - 2015.

U C H W A Ł A Nr VIII/61/2011 - U C H W A Ł A Nr VIII/61/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Mszalnica na lata 2008 - 2015.

Uchwała Nr VIII/62/2011 - Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 - UCHWAŁA Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony.

UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 - UCHWAŁA Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie: zniesienia statusu ochrony pomnika przyrody.

U C H W A Ł A Nr VIII/65/2011 - U C H W A Ł A Nr VIII/65/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 lipca 2011roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr IX/66/2011 - Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 08 września 2011 roku w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011

Uchwała Nr IX/67/2011 - UCHWAŁA NR IX/67/2011 RADY GMINY W KAMIONCE WIELKIEJ z dnia 08 września 2011 roku W sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2012 .

Uchwała Nr IX/68/2011 - Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 08 września 2011 roku w sprawie : zmiany w uchwale Rady Gminy Kamionka Wielka Nr VIII/57/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku.

Uchwała Nr IX/69/2011 - UCHWAŁA NR IX/69/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 08 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr IX/70/2011 - UCHWAŁA Nr IX/70/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 08 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

Uchwała Nr IX/71/2011 - UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 08 września 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy.

Uchwała Nr IX/72/2011 - Uchwała Nr IX/72/ 2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 08 września 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr IX/73/2011 - U C H W A Ł A Nr IX/73/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 08 września 2011 roku w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka”.

Uchwała Nr X/74/2011 - Uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020

Uchwała Nr X/75/2011 - Uchwała Nr X/75/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 20 października 2011 roku w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011

Uchwała Nr X/76/2011 - U C H W A Ł A Nr X/76/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zlecenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej.

Uchwała Nr X772011 - U C H W A Ł A Nr X772011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Kamionka Wielka.

Uchwała NR X/78/2011 - UCHWAŁA NR X/78/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

UCHWAŁA NR X792011 - UCHWAŁA NR X792011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

Uchwałą NR X802011 - UCHWAŁA NR X802011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

UCHWAŁA Nr X/81/2011 - UCHWAŁA Nr X/81/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

UCHWAŁA NR X/82/2011 - UCHWAŁA NR X/82/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - Sądu Pracy na kadencję 2012-2015.

U C H W A Ł A Nr X/83/2011 - U C H W A Ł A Nr X/83/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.

U C H W A Ł A Nr X/84/2011 - U C H W A Ł A Nr X/84/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Królowa Górna na lata 2009 - 2015.

U C H W A Ł A Nr X852011 - U C H W A Ł A Nr X852011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 20 października 2011 roku w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka”.

Uchwała Nr XI/86/2011 - Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020

Uchwała Nr XI/87/2011 - Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011

UCHWAŁA NR XI/88/2011 - UCHWAŁA NR XI/88/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011r w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwała Nr XI/89/2011 - Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Tarnowie na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa parkingu na działkach nr 734/5 , 735

UCHWAŁA Nr XI/90/2011 - UCHWAŁA Nr XI/90/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ogólnodostępności boiska sportowego i placu zabaw planowanych do realizacji w ramach zadania pod nazwą: ”Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) i r

UCHWAŁA Nr XI/91/2011 - UCHWAŁA Nr XI/91/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

U c h w a ł a Nr XI/92/2011 - U c h w a ł a Nr XI/92/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

U C H W A Ł A Nr XI/93/2011 - U C H W A Ł A Nr XI/93/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

U C H W A Ł A Nr XI/94/2011 - U C H W A Ł A Nr XI/94/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 - UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

UCHWAŁA NR XI/96/2011 - UCHWAŁA NR XI/96/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

UCHWAŁA NR XI/97/2011 - UCHWAŁA NR XI/97/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

UCHWAŁA Nr XII/98/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020

Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 .

Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kamionka Wielka do realizacji projektu systemowego Nr WND-POKL.09.01.02-12-

UCHWAŁA Nr XII/101/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

U C H W A Ł A Nr XII/102/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

U C H W A Ł A Nr XII/103/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia „Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Kamionka Wielka

Uchwała Nr XII/104/2011 RADY GMINY Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnych Gminy Kamionka Wielka.

Uchwała Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 Nr XIII/105/2012 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr XIII1062012

Uchwała Nr XIII107 2012

Uchwała Nr XIII108 2012

Uchwała Nr XIII109 2012

Uchwała Nr XIII110 2012

Uchwała Nr XIII111 2012

Uchwała Nr XIII112 2012

Uchwała Nr XIV113 2012

Uchwała Nr XIV114 2012

Uchwała Nr XIV115 2012

Uchwała Nr XIV116 2012

Uchwała Nr XIV117 2012

Uchwała Nr XIV118 2012

Uchwała Nr XIV119 2012

Uchwała Nr XIV120 2012

Uchwała Nr XIV121 2012

U C H W A Ł A Nr XV/122/2012

U C H W A Ł A Nr XV/123/2012

U C H W A Ł A Nr XV/124/2012

U C H W A Ł A Nr XV/125/2012

U C H W A Ł A Nr XV/126/2012

U C H W A Ł A Nr XV/127/2012

U C H W A Ł A Nr XV/128/2012

Uchwała Nr XVI 129 2012

Uchwała Nr XVI 130 2012

Uchwała Nr XVI 131 2012

Uchwała Nr XVI 132 2012

Uchwała Nr XVI 133 2012

Uchwała Nr XVI 134 2012

Uchwała Nr XVI 135 2012

Uchwała Nr XVI 136 2012

Uchwała Nr XVI 137 2012

Uchwała Nr XVIII/138/2012

Uchwała Nr XVIII/139/2012

U C H W A Ł A Nr XVIII/140/2012

Uchwała Nr XIX/141/2012

Uchwała Nr XIX/142/2012

UCHWAŁA NR XIX/143/2012

Uchwała Nr XIX/144/2012

Uchwałą Nr XIX/145/2012

UCHWAŁA Nr XIX/146/2012

UCHWAŁA Nr XIX/147/2012

UCHWAŁA Nr XIX/148/2012

UCHWAŁA Nr XIX/149/2012

UCHWAŁA Nr XIX/150/2012

UCHWAŁA Nr XX/151/2012

UCHWAŁA Nr XX/152/2012

UCHWAŁA Nr XX/153/2012

UCHWAŁA Nr XX/154/2012

UCHWAŁA Nr XX/155/2012

UCHWAŁA Nr XX/156/2012

UCHWAŁA Nr XX/157/2012

Uchwała Nr XXI/158/2012

UCHWAŁA Nr XXI/159/2012

UCHWAŁA Nr XXI/160/2012

UCHWAŁA NR XXII/161/2012

UCHWAŁA NR XXII/162/2012

UCHWAŁA NR XXII/163/2012

UCHWAŁA NR XXII 164 2012

UCHWAŁA NR XXII/165/2012

UCHWAŁA NR XXII/166/2012

Uchwała Nr XXIII/167/2012

UCHWAŁA NR XXIII1682012

UCHWAŁA NR XXIII1692012

UCHWAŁA NR XXIII1702012

UCHWAŁA NR XXIII1712012

UCHWAŁA NR XXIII1722012

UCHWAŁA NR XXIII1732012

UCHWAŁA NR XXIII1742012

UCHWAŁA NR XXIII1752012

UCHWAŁA NR XXIII1762012

UCHWAŁA NR XXIII1772012

UCHWAŁA NR XXIII1782012

UCHWAŁA NR XXIII1792012

UCHWAŁA NR XXIII1802012

UCHWAŁA NR XXIII1812012

UCHWAŁA NR XXIV/182/2012

UCHWAŁA NR XXIV/183/2012

UCHWAŁA NR XXIV/184/2012

UCHWAŁA NR XXIV/185/2012

UCHWAŁA NR XXIV/186/2012

UCHWAŁA NR XXIV/187/2012

UCHWAŁA NR XXIV/188/2012

UCHWAŁA NR XXIV/189/2012

UCHWAŁA NR XXIV/190/2012

UCHWAŁA NR XXIV/191/2012

UCHWAŁA NR XXIV/192/2012

UCHWAŁA NR XXIV/193/2012

UCHWAŁA NR XXIV/194/2012

UCHWAŁA NR XXIV/195/2012

UCHWAŁA NR XXIV/196/2012

UCHWAŁA NR XXIV/197/2012

UCHWAŁA NR XXIV/198/2013

UCHWAŁA NR XXIV/199/2013

UCHWAŁA NR XXIV/200/2013

UCHWAŁA NR XXIV/201/2013

UCHWAŁA NR XXIV/202/2013

UCHWAŁA NR XXIV/203/2013

UCHWAŁA NR XXIV/204/2013

UCHWAŁA NR XXIV/205/2013

UCHWAŁA NR XXIV/206/2013

UCHWAŁA NR XXIV/207/2013

UCHWAŁA NR XXIV/208/2013

UCHWAŁA NR XXIV/209/2013

U C H W A Ł A Nr XXVI/210/2013

UCHWAŁA NR XXVI/211/2013

UCHWAŁA NR XXVI/212/2013

UCHWAŁA NR XXVI/213/2013

UCHWAŁA NR XXVI/214/2013

UCHWAŁA NR XXVI/215/2013

UCHWAŁA NR XXVI/216/2013

UCHWAŁA NR XXVI/217/2013

UCHWAŁA NR XXVI/218/2013

UCHWAŁA NR XXVI/219/2013

UCHWAŁA NR XXVI/220/2013

UCHWAŁA NR XXVI/221/2013

UCHWAŁA NR XXVI/222/2013

UCHWAŁA NR XXVI/223/2013

UCHWAŁA NR XXVI/224/2013

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013

UCHWAŁA NR XXVI/226/2013

UCHWAŁA NR XXVI/227/2013

UCHWAŁA NR XXVI/228/2013

UCHWAŁA NR XXVII/229/2013

UCHWAŁA NR XXVII/230/2013

UCHWAŁA NR XXVII/231/2013

UCHWAŁA NR XXVII/232/2013

UCHWAŁA NR XXVII/233/2013

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013

UCHWAŁA NR XXVII/235/2013

UCHWAŁA NR XXVII/236/2013

UCHWAŁA NR XXVII/237/2013

UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/239/2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/240/2013

UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2013

U C H W A Ł A XXVIII/242/2013

UCHWAŁA NR XXVIII/243/2013

UCHWAŁA NR XXVIII/244/2013

UCHWAŁA XXVIII/245/2013

Uchwała Nr XXVIII/246/2013

Uchwała Nr XXVIII/247/2013

Uchwała Nr XXVIII/248/2013

Uchwała Nr XXVIII/249/2013

UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013

Uchwała Nr XXVIII/251/2013

Uchwała Nr XXIX/252/2013

Uchwała Nr XXIX/253/2013

Uchwała Nr XXIX/254/2013

Uchwała Nr XXIX/255/2013

Uchwała Nr XXIX/256/2013

Uchwała Nr XXIX/257/2013

Uchwała Nr XXIX/258/2013

Uchwała Nr XXIX/259/2013

Uchwała Nr XXIX/260/2013

Uchwała Nr XXIX/261/2013

Uchwała Nr XXIX/262/2013

Uchwała Nr XXIX/263/2013

Uchwała Nr XXIX/264/2013

Uchwała Nr XXIX/265/2013

Uchwała Nr XXX/266/2013

Uchwała Nr XXX/267/2013

Uchwała Nr XXX/268/2013

Uchwała Nr XXX/269/2013

Uchwała Nr XXX/270/2013

Uchwała Nr XXX/271/2013

Uchwała Nr XXX/272/2013

Uchwała Nr XXXI/273/2013

Uchwała Nr XXXI/274/2013

Uchwała Nr XXXI/275/2013

Uchwała Nr XXXI/276/2013

Uchwała Nr XXXI/277/2013

Uchwała Nr XXXI/278/2013

Uchwała Nr XXXI/279/2013

Uchwała Nr XXXI/280/2013

Uchwała Nr XXXI/281/2013

 
 


Interaktywna Polska