http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Statut
Sołectwa
Redakcja
Szkoły
Nabór na stanowiska urzędnicze
Władze Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Moja sprawa w urzędzie
Obwieszczenia
Prawo lokalne
Budżet gminy
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2006
Kadencja 2006- 2010
Kadencja2010-2014
U C H W A Ł A Nr I/ 1/2010
U C H W A Ł A Nr I/2/2010
U C H W A Ł A Nr I/3 /2010
U C H W A Ł A Nr II/4/2010
UCHWAŁA NR II/5/2010
Uchwała Nr III/6/2010
UCHWAŁA NR III/7/2010
UCHWAŁA NR III/8/2010
U C H W A Ł A Nr III/9/2010
U C H W A Ł A Nr IV/12/2011
U C H W A Ł A Nr IV/ 13/2011
UCHWAŁA NR IV/14/2011
U C H W A Ł A Nr IV/16/2011
U C H W A Ł A Nr IV/18/2011
U C H W A Ł A Nr IV/15 /2011
U C H W A Ł A Nr IV/17/2011
Uchwała Nr IV/11/2011
Uwała Nr IV/10/2011
U C H W A Ł A Nr V/19/2011
UCHWAŁA NR V/24/2011
UCHWAŁA Nr V/25/2011
UCHWAŁA Nr V/26/2011
UCHWAŁA NR V/27/2011
UCHWAŁA NR V/28/2011
UCHWAŁA Nr V/29/2011
U C H W A Ł A Nr V/20/2011
Uchwała Nr V/21/2011
UCHWAŁA NR V/22/2011
UCHWAŁŁ Nr V/23/2011
UCHWAŁA NR VI/30/2011
UCHWAŁA NR Nr VI/31/2011
UCHWAŁA NR Nr VI/32/2011
UCHWAŁA NR VI/33/2011
UCHWAŁA NR VI/34/2011
UCHWAŁA NR VI/35/2011
UCHWAŁA NR VI/36/2011
UCHWAŁA NR VI/37/2011
UCHWAŁA NR VI/38/2011
UCHWAŁA NR VI/39/2011
UCHWAŁA NR VI/40/2011
UCHWAŁA NR VI/41/2011
UCHWAŁA NR VI/42/2011
UCHWAŁA NR VI/43/2011
UCHWAŁA NR VI/ 44/2011
UCHWAŁA NR VI/45/2011
UCHWAŁA NR VI/46/2011
UCHWAŁA Nr VII/48/2011
UCHWAŁA Nr VII/47/2011
UCHWAŁA NR VII/49/2011
UCHWAŁA NR VII/50/2011
UCHWAŁA NR VII/51/2011
UCHWAŁA Nr VII/52/2011
U C H W A Ł A Nr VII/53/2011
U C H W A Ł A Nr VII/54/2011
U C H W A Ł A Nr VII/55/2011
UCHWAŁA Nr VII/56/2011
Uchwała Nr VIII/57/2011
Uchwała Nr VIII/58/2011
Uchwała Nr VIII/59/2011
U C H W A Ł A Nr VIII/60/2011
U C H W A Ł A Nr VIII/61/2011
Uchwała Nr VIII/62/2011
UCHWAŁA Nr VIII/63/2011
UCHWAŁA Nr VIII/64/2011
U C H W A Ł A Nr VIII/65/2011
Uchwała Nr IX/66/2011
Uchwała Nr IX/67/2011
Uchwała Nr IX/68/2011
Uchwała Nr IX/69/2011
Uchwała Nr IX/70/2011
Uchwała Nr IX/71/2011
Uchwała Nr IX/72/2011
Uchwała Nr IX/73/2011
Uchwała Nr X/74/2011
Uchwała Nr X/75/2011
Uchwała Nr X/76/2011
Uchwała Nr X772011
Uchwała NR X/78/2011
UCHWAŁA NR X792011
Uchwałą NR X802011
UCHWAŁA Nr X/81/2011
UCHWAŁA NR X/82/2011
U C H W A Ł A Nr X/83/2011
U C H W A Ł A Nr X/84/2011
U C H W A Ł A Nr X852011
Uchwała Nr XI/86/2011
Uchwała Nr XI/87/2011
UCHWAŁA NR XI/88/2011
Uchwała Nr XI/89/2011
UCHWAŁA Nr XI/90/2011
UCHWAŁA Nr XI/91/2011
U c h w a ł a Nr XI/92/2011
U C H W A Ł A Nr XI/93/2011
U C H W A Ł A Nr XI/94/2011
UCHWAŁA NR XI/95/2011
UCHWAŁA NR XI/96/2011
UCHWAŁA NR XI/97/2011
UCHWAŁA Nr XII/98/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2011-2020
Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie : zmiany w budżecie gminy Kamionka Wielka na rok 2011 .
Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kamionka Wielka do realizacji projektu systemowego Nr WND-POKL.09.01.02-12-
UCHWAŁA Nr XII/101/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
U C H W A Ł A Nr XII/102/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
U C H W A Ł A Nr XII/103/2011 RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia „Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Kamionka Wielka
Uchwała Nr XII/104/2011 RADY GMINY Kamionka Wielka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej Radnych Gminy Kamionka Wielka.
Uchwała Budżetowa Gminy Kamionka Wielka na rok 2012 Nr XIII/105/2012 Rady Gminy w Kamionce Wielkiej z dnia 24 stycznia 2012 roku
Uchwała Nr XIII1062012
Uchwała Nr XIII107 2012
Uchwała Nr XIII108 2012
Uchwała Nr XIII109 2012
Uchwała Nr XIII110 2012
Uchwała Nr XIII111 2012
Uchwała Nr XIII112 2012
Uchwała Nr XIV113 2012
Uchwała Nr XIV114 2012
Uchwała Nr XIV115 2012
Uchwała Nr XIV116 2012
Uchwała Nr XIV117 2012
Uchwała Nr XIV118 2012
Uchwała Nr XIV119 2012
Uchwała Nr XIV120 2012
Uchwała Nr XIV121 2012
U C H W A Ł A Nr XV/122/2012
U C H W A Ł A Nr XV/123/2012
U C H W A Ł A Nr XV/124/2012
U C H W A Ł A Nr XV/125/2012
U C H W A Ł A Nr XV/126/2012
U C H W A Ł A Nr XV/127/2012
U C H W A Ł A Nr XV/128/2012
Uchwała Nr XVI 129 2012
Uchwała Nr XVI 130 2012
Uchwała Nr XVI 131 2012
Uchwała Nr XVI 132 2012
Uchwała Nr XVI 133 2012
Uchwała Nr XVI 134 2012
Uchwała Nr XVI 135 2012
Uchwała Nr XVI 136 2012
Uchwała Nr XVI 137 2012
Uchwała Nr XVIII/138/2012
Uchwała Nr XVIII/139/2012
U C H W A Ł A Nr XVIII/140/2012
Uchwała Nr XIX/141/2012
Uchwała Nr XIX/142/2012
UCHWAŁA NR XIX/143/2012
Uchwała Nr XIX/144/2012
Uchwałą Nr XIX/145/2012
UCHWAŁA Nr XIX/146/2012
UCHWAŁA Nr XIX/147/2012
UCHWAŁA Nr XIX/148/2012
UCHWAŁA Nr XIX/149/2012
UCHWAŁA Nr XIX/150/2012
UCHWAŁA Nr XX/151/2012
UCHWAŁA Nr XX/152/2012
UCHWAŁA Nr XX/153/2012
UCHWAŁA Nr XX/154/2012
UCHWAŁA Nr XX/155/2012
UCHWAŁA Nr XX/156/2012
UCHWAŁA Nr XX/157/2012
Uchwała Nr XXI/158/2012
UCHWAŁA Nr XXI/159/2012
UCHWAŁA Nr XXI/160/2012
UCHWAŁA NR XXII/161/2012
UCHWAŁA NR XXII/162/2012
UCHWAŁA NR XXII/163/2012
UCHWAŁA NR XXII 164 2012
UCHWAŁA NR XXII/165/2012
UCHWAŁA NR XXII/166/2012
Uchwała Nr XXIII/167/2012
UCHWAŁA NR XXIII1682012
UCHWAŁA NR XXIII1692012
UCHWAŁA NR XXIII1702012
UCHWAŁA NR XXIII1712012
UCHWAŁA NR XXIII1722012
UCHWAŁA NR XXIII1732012
UCHWAŁA NR XXIII1742012
UCHWAŁA NR XXIII1752012
UCHWAŁA NR XXIII1762012
UCHWAŁA NR XXIII1772012
UCHWAŁA NR XXIII1782012
UCHWAŁA NR XXIII1792012
UCHWAŁA NR XXIII1802012
UCHWAŁA NR XXIII1812012
UCHWAŁA NR XXIV/182/2012
UCHWAŁA NR XXIV/183/2012
UCHWAŁA NR XXIV/184/2012
UCHWAŁA NR XXIV/185/2012
UCHWAŁA NR XXIV/186/2012
UCHWAŁA NR XXIV/187/2012
UCHWAŁA NR XXIV/188/2012
UCHWAŁA NR XXIV/189/2012
UCHWAŁA NR XXIV/190/2012
UCHWAŁA NR XXIV/191/2012
UCHWAŁA NR XXIV/192/2012
UCHWAŁA NR XXIV/193/2012
UCHWAŁA NR XXIV/194/2012
UCHWAŁA NR XXIV/195/2012
UCHWAŁA NR XXIV/196/2012
UCHWAŁA NR XXIV/197/2012
UCHWAŁA NR XXIV/198/2013
UCHWAŁA NR XXIV/199/2013
UCHWAŁA NR XXIV/200/2013
UCHWAŁA NR XXIV/201/2013
UCHWAŁA NR XXIV/202/2013
UCHWAŁA NR XXIV/203/2013
UCHWAŁA NR XXIV/204/2013
UCHWAŁA NR XXIV/205/2013
UCHWAŁA NR XXIV/206/2013
UCHWAŁA NR XXIV/207/2013
UCHWAŁA NR XXIV/208/2013
UCHWAŁA NR XXIV/209/2013
U C H W A Ł A Nr XXVI/210/2013
UCHWAŁA NR XXVI/211/2013
UCHWAŁA NR XXVI/212/2013
UCHWAŁA NR XXVI/213/2013
UCHWAŁA NR XXVI/214/2013
UCHWAŁA NR XXVI/215/2013
UCHWAŁA NR XXVI/216/2013
UCHWAŁA NR XXVI/217/2013
UCHWAŁA NR XXVI/218/2013
UCHWAŁA NR XXVI/219/2013
UCHWAŁA NR XXVI/220/2013
UCHWAŁA NR XXVI/221/2013
UCHWAŁA NR XXVI/222/2013
UCHWAŁA NR XXVI/223/2013
UCHWAŁA NR XXVI/224/2013
UCHWAŁA NR XXVI/225/2013
UCHWAŁA NR XXVI/226/2013
UCHWAŁA NR XXVI/227/2013
UCHWAŁA NR XXVI/228/2013
UCHWAŁA NR XXVII/229/2013
UCHWAŁA NR XXVII/230/2013
UCHWAŁA NR XXVII/231/2013
UCHWAŁA NR XXVII/232/2013
UCHWAŁA NR XXVII/233/2013
UCHWAŁA NR XXVII/234/2013
UCHWAŁA NR XXVII/235/2013
UCHWAŁA NR XXVII/236/2013
UCHWAŁA NR XXVII/237/2013
UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013
UCHWAŁA Nr XXVIII/239/2013
UCHWAŁA Nr XXVIII/240/2013
UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2013
U C H W A Ł A XXVIII/242/2013
UCHWAŁA NR XXVIII/243/2013
UCHWAŁA NR XXVIII/244/2013
UCHWAŁA XXVIII/245/2013
Uchwała Nr XXVIII/246/2013
Uchwała Nr XXVIII/247/2013
Uchwała Nr XXVIII/248/2013
Uchwała Nr XXVIII/249/2013
UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013
Uchwała Nr XXVIII/251/2013
Uchwała Nr XXIX/252/2013
Uchwała Nr XXIX/253/2013
Uchwała Nr XXIX/254/2013
Uchwała Nr XXIX/255/2013
Uchwała Nr XXIX/256/2013
Uchwała Nr XXIX/257/2013
Uchwała Nr XXIX/258/2013
Uchwała Nr XXIX/259/2013
Uchwała Nr XXIX/260/2013
Uchwała Nr XXIX/261/2013
Uchwała Nr XXIX/262/2013
Uchwała Nr XXIX/263/2013
Uchwała Nr XXIX/264/2013
Uchwała Nr XXIX/265/2013
Uchwała Nr XXX/266/2013
Uchwała Nr XXX/267/2013
Uchwała Nr XXX/268/2013
Uchwała Nr XXX/269/2013
Uchwała Nr XXX/270/2013
Uchwała Nr XXX/271/2013
Uchwała Nr XXX/272/2013
Uchwała Nr XXXI/273/2013
Uchwała Nr XXXI/274/2013
Uchwała Nr XXXI/275/2013
Uchwała Nr XXXI/276/2013
Uchwała Nr XXXI/277/2013
Uchwała Nr XXXI/278/2013
Uchwała Nr XXXI/279/2013
Uchwała Nr XXXI/280/2013
Uchwała Nr XXXI/281/2013
Porządek Sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Przetargi
Gospodarka
Oferty inwestycyjne
Inne
Instrukcja obsługi
Szukaj
Dziennik podawczy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego


 
UCHWAŁA Nr XIX/146/2012 
Kadencja2010-2014
 
data publikacji:  27-08-2012 | 13:05
data ostatniej modyfikacji:  27-08-2012 | 13:07
autor dokumentu: Kazimierz Siedlarz
ostatnio modyfikowal: Kazimierz Siedlarz

Uchwala_146.doc

zal_do_146.pdf

 
 


Interaktywna Polska