http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Statut
Sołectwa
Redakcja
Szkoły
Nabór na stanowiska urzędnicze
Władze Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Moja sprawa w urzędzie
Obwieszczenia
Prawo lokalne
Budżet gminy
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Porządek Sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Przetargi
Gospodarka
Oferty inwestycyjne
Inne
Instrukcja obsługi
Szukaj
Dziennik podawczy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe
Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Gminę Kamionka Wielka


 
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe 
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego
 
data publikacji:  23-01-2013 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  24-01-2013 | 10:22
autor dokumentu: Kazimierz Siedlarz
ostatnio modyfikowal: Kazimierz Siedlarz

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. 2009.190.1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych, urzędy samorządowe udostępniają nieodpłatnie w wersji elektronicznej Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Ze względu na fakt, że jedyna autentyczna wersja elektronicznego Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego jest dostępna wyłacznie na stronie Rządowego Centrum Legislacji poniżej podaje się do wiadomości adresy stron dających gwarancję zachowania cech źródła prawa.

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Dziennika Ustaw --> http://DziennikUstaw.gov.pl

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Monitora Polskiego --> http://MonitorPolski.gov.pl

Odnośnik kierujący do serwisu elektronicznego Dziennik Urzędowego Województwa Małopolskiego --> http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/

 
 


Interaktywna Polska