http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Statut
Sołectwa
Redakcja
Szkoły
Nabór na stanowiska urzędnicze
Władze Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Moja sprawa w urzędzie
Obwieszczenia
Ogłoszenia 2007r.
Ogłoszenia 2008r.
Ogłoszenia 2009
Ogloszenia 2010
Ogłoszenia 2011r.
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2013r.
Zmiana MPZP Gminy Kamionka Wielka
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamionka Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykaz nieruchomości oddany w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w miejscowości Królowa Górna
XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin
Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego
Sprawozdanie z XIX Sportowego Turnieju Miast i Gmin
SPRAWOZDANIE z pobytu delegacji z Miasta Melykut – Węgry w Gminie Kamionka Wielka w dniach od 20 do 24 maja 2013 roku.
Ogłoszenie Wójta Gminy Kamionka Wielka - zmiana MPZP
Ogłoszenie Wójta Gminy Kamionka Wielka
Decyzja Wójta Gminy Kamionka Wielka
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kamionka Wielka, których realizację w 2014 roku wspiera Gmina Kamionka Wielka.
Ogłoszenia 2014 r.
Prawo lokalne
Budżet gminy
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Porządek Sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Przetargi
Gospodarka
Oferty inwestycyjne
Inne
Instrukcja obsługi
Szukaj
Dziennik podawczy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego


 
Decyzja Wójta Gminy Kamionka Wielka 
Ogłoszenia 2013r.
 
data publikacji:  31-12-2013 | 12:37
data ostatniej modyfikacji:  31-12-2013 | 12:52
autor dokumentu: Kazimierz Siedlarz
ostatnio modyfikowal: Kazimierz Siedlarz

Strona_1.jpg

Strona_2.jpg

Strona_3.jpg

Strona_4.jpg

Strona_5.jpg

Strona_6.jpg

Strona_7.jpg

Strona_8.jpg

Strona_9.jpg

 
 


Interaktywna Polska