http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Statut
Sołectwa
Redakcja
Szkoły
Nabór na stanowiska urzędnicze
Władze Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Moja sprawa w urzędzie
Obwieszczenia
Prawo lokalne
Budżet gminy
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Porządek Sesji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Kadencja 2006-2010
Protokół Nr I/2006
Protokól Nr III/2006
Protokół Nr IV/2007
Protokół Nr II/2006
Protokól Nr V/2007
Protokół Nr VI/2007
Protokół Nr VII/2007
Protokół Nr VIII/2007
P R O T O K Ó Ł Nr IX/2007
P R O T O K Ó Ł Nr X/2007
P R O T O K Ó Ł Nr XI/2007
P R O T O K Ó Ł Nr XII/2007
P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2007
P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2007
P R O T O K Ó Ł Nr XV/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2008
P R O T O K Ó Ł XIX/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2008
P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2009
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2010
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2010
P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2010
P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2010
P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2010
P R O T O K Ó Ł Nr XLII/2010
P R O T O K Ó Ł Nr XL/2010
Kadencja 2010-2014
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
Przetargi
Gospodarka
Oferty inwestycyjne
Inne
Instrukcja obsługi
Szukaj
Dziennik podawczy
Elektroniczne Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego


 
Kadencja 2006-2010 
Protokoły z sesji Rady Gminy
 

Protokół Nr I/2006 - P R O T O K Ó Ł Nr I/2006 z obrad I SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 listopada 2006 rok

Protokół Nr II/2006 - P R O T O K Ó Ł Nr II/2006 z obrad II SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 06 grudnia 2006 roku

Protokól Nr III/2006 - P R O T O K Ó Ł Nr III/2006 z obrad III SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 grudnia 2006 roku

Protokół Nr IV/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr IV/2007 z obrad IV SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 09 lutego 2007 roku

Protokól Nr V/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr V/2007 z obrad V SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 12 marca 2007 roku

Protokół Nr VI/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr VI/2007 z obrad VI SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 11 kwietnia 2007 roku

Protokół Nr VII/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr VII/2007 z obrad VII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 maja 2007 roku

Protokół Nr VIII/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2007 z obrad VIII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 19 czerwca 2007 roku

P R O T O K Ó Ł Nr IX/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr IX/2007 z obrad IX SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 02 lipca 2007 roku

P R O T O K Ó Ł Nr X/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr X/2007 z obrad X SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 09 lipca 2007 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XI/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr XI/2007 z obrad XI SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 27 sierpnia 2007 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr XII/2007 z obrad XII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 12 października 2007 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2007 z obrad XIII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 07 listopada 2007 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2007 - P R O T O K Ó Ł Nr XIV/2007 z obrad XIV SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 28 grudnia 2007 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XV/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XV/2008 z obrad XV SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 14 stycznia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2008 z obrad XVI SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 05 marca 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2008 z obrad XVII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 22 kwietnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2008 z obrad XVIII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 26 maja 2008 roku

P R O T O K Ó Ł XIX/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2008 z obrad XIX SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 30 czerwca 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z obrad XX SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 13 sierpnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XXI/2008 z obrad XXI SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 18 września 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XXII/2008 z obrad XXII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 13 listopada 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2008 z obrad XXIII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 26 listopada 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2008 - P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/2008 z obrad XXIV SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 29 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2009 z obrad XXV SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 16 marca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2009 z obrad XXVI SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 24 marca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 z obrad XXVII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 15 kwietnia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2009 z obrad XXVIII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 1 czerwca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2009 z obrad XXIX SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 29 czerwca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 z obrad XXX SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 07 lipca 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2009 z obrad XXXI SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 05 sierpnia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2009 z obrad XXXII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 07 września 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2009 z obrad XXXIII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 05 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2009 z obrad XXXIV SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 25 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2009 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2009 z obrad XXXV SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 29 grudnia 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2010 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2010 z obrad XXXVI SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 03 marca 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2010 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2010 z obrad XXXVII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 22 kwietnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2010 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2010 z obrad XXXVIII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 29 czerwca 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2010 - P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2010 z obrad XXXIX SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 21 lipca 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2010 - P R O T O K Ó Ł Nr XL/2010 z obrad XL SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 25 sierpnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2010 - P R O T O K Ó Ł Nr XLI/2010 z obrad XLI SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 15 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/2010 - P R O T O K Ó Ł Nr XLII/2010 z obrad XLII SESJI RADY GMINY KAMIONKA WIELKA z dnia 09 listopada 2010 roku

 
 


Interaktywna Polska